Johdanto
Yritys Vdlmistaa palloja, joiden tilavuus on tarkoitus olla 000 1. Enintaan 6r litran poikkeama jompaan kumpaan suuntaan hyvaksytaan.

Laske tavoittee- na olevan pallon halkaisija ja virherajojen mukaiset halkaisijat. Milla tn. pro- sessissa syntyy h dksyttavia sailioita, kun halkaisijoiden poikkeamat ovat normaalisti jakautuneet parametrein /i 0 ci . rr 1.75 cvz . (K06/8).