Johdanto
Kolmesta tekstikatkelmasta koostuvassa aineistossa käsitellään vauvan hoitoa ja kasvatusta. Kaksi niistä ovat suomalaisen Paavo Heiniön kirjoittamia, yksi Arthur Wielandin laatima. Kirjoitukset ovat 1940- ja 1950-luvulta.

Ote
Ensimmäisessä esimerkissä käsitellään pääasiassa lapsen fyysis-motorista kehitystä. Faktat ovat suunnilleen kunnossa. Kuten tekstissä sanotaan, vastasyntyneellä tosiaan on näkö-,kuulo- ja tuntoaistimuksia. N

äiden aistien kehitystä oli arvioitu hyvin lähelle nykyistä käsitystämme. Tekstissä sanotaan kuuloaistin kehittyvän siten, että lapsi kääntää päätään äänen suuntaan puolestatoista kahteen ikäkuukauteen mennessä.

Näköaistin sanotaan kehittyvän samaan tahtiin sille tasolle, että lapsi alkaa seuraamaan katseellaan esineitä ja niiden liikettä.