Johdanto
Yhdysvaltojen presidentti Theodore Roosevelt ilmaisee mielipiteensä siirtomaiden kyvystä ylläpitää rauhaa kirjansa “The Strenuous Life” (1902) katkelmassa.

Kirjan katkelman perusteella Rooseveltista vain länsimaiset sivilisoituneet kansat pystyvät ylläpitämään rauhaa.

Hänestä ainoa tapa säilyttää rauha oman maan ja siirtomaan rajoilla on “barbaarisen naapurin” alistaminen oman maan vallan alle.

Hänen mukaansa jokainen uusi vallattu alue on hyväksi rauhalle ja voitto laeille, järjestykselle ja oikeudenmukaisuudelle.