Johdanto
Suomen perustuslain mukaan lainsäädäntävalta Suomessa kuuluu vaaleilla kansalaisten valitsemalle eduskunnalle ja lakien säätäminen tapahtuu täysistunnossa.

Maan asioita hoitamaan kansa valitsee vaaleilla myös presidentin kuudeksi virkakaudeksi, joka johtaa Suomen ulkopolitiikkaa yhteistoiminnassa valtioneuvoston kanssa.

Jokaisella 18 vuotta täyttäneellä Suomen kansalaisella on äänioikeus eduskunta-, presidentin- ja EU-vaaleissa sekä kuntavaaleissa.