Kuuppajärvi ja ekologia | Essee | Arvosana 9

Sisällys
Mitkä ovat tärkeimmät Kuuppajärven tilaan vaikuttavat ympäristötekijät?

Mitä ovat Kuuppajärven kunnostustoimet ovat, ja miten ne voivat parantaa Kuuppajärven tilaa?

Miten kunnostustoimet onnistuessaan vaikuttavat Kuuppajärven tarjoamiin ekosysteemipalveluihin?

Katkelma
Kuuppajärvi on pieni ja matala, jolloin pienilläkin ympäristötekijöillä voi olla siihen suuri vaikutus.

Järven valuma-alueella on peltoja ja asutusta, jossa viemäröinti puuttuu osittain. Tästä johtuen järveen valuu paljon esimerkiksi lannoitteita ja muita järveä rehevoittäviä aineita.

Rehevöittävät aineet lisäävät muun muassa levien ja vesikasvien määrää, mikä lisää muiden niitä syövien eliöiden määrää.

Tällöin kuollutkin aine järvessä lisääntyy. Hajottajien toiminta lisääntyy, ja ne alkavat kuluttaa enemmän happea.

Saat ilmaisen pääsyn tehtävään

Lataa yksi omista tehtävistäsi ja käytä sitä. Se kestää vain 2 minuuttia