Johdanto
Kuluttajasuojalain mukaan kuluttaja on ihminen (luonnollinen henkilö), joka ostaa elinkeinonharjoittajalta hyödykkeitä kulutettavaksi, eli siis muuhun tarkoitukseen kuin elinkeinon harjoittamiseen.

Kuluttajansuoja koskee siis niitä tilanteita, kun myyjänä on yritys, eikä ole voimassa silloin, kun kauppa tapahtuu yksityishenkilöiden välillä, sillä heidät katsotaan tasavahvoiksi. Tällaisessa tilanteessa kauppariita voidaan ratkaista käräjillä.

Ote
Kuluttajansuojalain mukaan tavarassa on virhe, jos tavara ei sovellu tavanomaiseen käyttötarkoitukseen, tavara ei ole myyjän antaman kuvauksen

näytteen tai mallin mukainen, tavara ei vasta kestävyydeltään tai muuten sitä, mitä kuluttaja on voinut perustellusti olettaa, tavara ei täytä turvallisuusvaatimuksia tai ostaja ei ole saanut riittäviä ohjeita tavaran asentamiseen, kokoonpanoon tai säilytykseen.

Myyjän virhevastuu tarkoittaa sitä, että myyjän on korvattava virheellinen tuote. Hän ei ole kuitenkaan vastuussa

jos kuluttaja on käyttänyt tuotetta ohjeen vastaisesti. Virhevastuun kestoa ei ole määritelty, sillä eri tavaroiden oletettu käyttöikä vaihtelee.

Myyjä voi antaa tavaralle takuun, vaikka laki ei siihen velvoita. Takuuajan päättyminen ei tarkoita, että virhevastuu päättyisi. Takuun antaja sitoutuu korvaamaan rikki menneen tuotteen.

Takuun antaja saa itse päättää, mitä takuu koskee. Esim. polkupyörässä takuu saattaa koskea vain runkoa, ei muita osia. Tuotevastuulaki ulottaa vahingot myös valmistajan vastuulle.