Johdanto
Rasismi syntyy ennakkoluuloista ja vääristä asenteista toisia ihmisryhmiä kohtaan. Suurimmaksi osaksi rasismi syntyy sosialisaation kautta eli esimerkiksi kasvatuksessa.

Pieni lapsi oppii vanhemmiltaan tai isovanhemmiltaan, jotka taas ovat oppineet omilta vanhemmiltaan miten toiseen, omasta ihmisryhmästä poikkeavaan ryhmään suhtaudutaan.

Jos esimerkiksi vanhemmat ovat hyvin avoimia ja suvaitsevaisia ja kannattavat tasa-arvoa he luultavasti jo alusta asti opettavat samaa ajatusmaailmaa myös lapsilleen.

Jos taas vanhemmat suhtautuvat varauksellisesti ja negatiivisella asenteella tiettyyn ihmisryhmään lapselle luultavimmin opetetaan, että tähän ihmisryhmään kuuluvia ihmisiä tulee välttää ja, että vain oma ihmisryhmä on se oikea ja muut ovat jollain tavalla vääränlaisia.

Ote
Stereotypiat voivat olla hyvin vaarallisia ja aiheuttaa suurta syrjintää tiettyä ihmisryhmää kohtaan. Syrjintä on tahallista ulkopuolelle jättämistä ja halveksuntaa.

Yksi syy rasismille on myös sosiaalisen identiteetin teoriaan liittyvät käsitteet sisä-ja ulkoryhmistä. Sisäryhmä tarkoittaa omaa ryhmää, sitä mihin ihminen itse kuuluu. Sisäryhmä on ikään kuin “me” ja ulkoryhmä “he”, ne toiset.

Sisäryhmää pidetään usein suuressa arvossa ja puhutaan sisäryhmä identiteetistä, johon sisältyy vahva tunne kuulua omaan ryhmään, kun taas ulkoryhmään kuuluvia pidetään huonompina ja vähempi arvoisena.

Tähän liittyy myös korostumisteoria siitä, että usein samaan ryhmään kuuluvia ihmisiä pidetään enemmän samanlaisina kuin he oikeasti ovatkaan.

Esimerkiksi oman ryhmän ihmiset ajatellaan hyvin samankaltaiseksi kuin itse on ja eri ryhmään kuuluvat taas paljon erilaisemmiksi kuin he oikeasti ovatkaan.

Myös se, että esimerkiksi yhden yksilön huonon käytöksen perusteella koko ihmisryhmä yleistetään samanlaiseksi on varmasti syy monen rasistin käytökselle.