Johdanto
Kristinusko on suurimmassa osassa Aasiaa vähemmistö uskonto. Kuitenkin joissain maissa se on päinvastoin valtauskonto, kuten Filippiineillä, jossa reippaasti yli puolet ihmisistä on kristittyjä.

Kristinuskolla on vahvat juuret Lähi-itään. Siellä on sen historian kannalta tärkeitä paikkoja, kuten Jerusalem.

Kuitenkin esimerkiksi 600-luvulla islamin levitessä alueelle kristinusko jäi alakynteen.

Lähi-idässä kristityt ovat joutuneet vainojen kohteeksi monien muiden uskonnollisten vähemmistöjen tapaan ja suuri osa muun muassa Syyrian ja Israelin kristityistä on joutunut pakenemaan.

Ote
Australiassa ja monilla Oseanian saarilla kristinusko on valtauskonto.

Löytyretkien myötä länsimaat levittivät kristinsuskoa alueelle ja se sai sinne vankan jalansijan, joka tänä päivänä puoltaa kristittyjen suurta määrää.

Australiassa suurimpana kristinuskon lohkona on anglikaaninen kirkko.

Kontekstuaalinen teologia tarkoittaa tilannesidosteista teologiaa. Siinä alueen kieli, kulttuuri, yhteiskunnallinen tilanne yms. otetaan huomioon.

Kontekstuaalinen teologia näkyy hyvin esimerkiksi Intiassa ja Kiinassa. Intiassa kristinusko on vahvasti sidoksissa maan kulttuuriin ja yhteiskuntaan.

Moni kristinuskon merkittävistä teologeista pohtii muun muassa Raamatun asemaa verrattuna hindulaisuuden pyhiin kirjoihin. Kiinassa

puolestaan sopeutuakseen maahan kristinuskon edustajat ovat koittaneet tähdätä maan kulttuurin mukaiseen tasapainoon.

He käyttävät tunnuslausetta, joka menee suurpiirtein näin, "Rakasta maatasi, rakasta kristinuskoa." He myös tekevät yhteistyötä maan viranomaisten kanssa.