Johdanto
Kristinusko, juutalaisuus ja islam ovat kaikki tyypillisesti läsnä arkielämässä. Uskonto käsitteenä voidaan jaotella erilaisiin ulottuvuuksiin

jotka näkyvät paikoin samalla tavalla uskonnosta riippumatta ja paikoin eroavaisuuksina uskontojen välillä. Nämä ulottuvuudet ovat tiedollinen ulottuvuus, tunneulottuvuus, sosiaalinen ulottuvuus, toiminnallinen ulottuvuus ja kulttuurinen ulottuvuus.

Tiedollinen ulottuvuus sisältää pääosin uskontojen opillisia määritelmiä. Ne erottavat uskonnot toisistaan ja muodostavat uskonnon ytimen.

Kaikki näistä kolmesta uskonnosta ovat kirjauskontoja, eli niissä on vähintään yksi pyhä kirja, tässä tapauksessa tasan yksi.

Kristinuskossa on Raamattu, juutalaisuudessa Heprealainen Raamattu eli Tanak ja islamissa Koraani. Heprealainen Raamattu vastaa Raamatun toista osaa, Vanhaa testamenttia. Lisäksi uskonnoissa on monia selitysteoksia pyhistä kirjoista, kuten islamin hadith-kokoelmat.

Ote
Jokaisessa uskonnossa on myös omat myyttinsä. Tutuimpia myyttejä ovat erilaiset syntykertomukset ja legendat, joissa kerrotaan yhden ihmisen teoista.

Myyteistä voi myös kajastua uskonnon perimmäisiä tarkoituksia ja uskonnollisia ihanteita.

Myytti luvatusta maasta on juutalaisille tärkeä, sillä se kertoo, miksi usko Jahveen on niin tärkeä.

Näistä kaikissa uskonnoissa uskotaan, että Jumala on luonut maailman kuudessa päivässä, joskin islamissa luominen on hieman erilaista kuin Tanakissa.

Uskonnoilla on myös paljon samoja pyhiä paikkoja, sillä ne ovat samalta alueelta kotoisin.

Kaikille uskonnoille yhteinen pyhä kaupunki on Jerusalem, jonne näistä uskonnoista tehdään pyhiinvaelluksiakin.

Toisaalta niillä kaikilla on myös omat pyhät paikkansa ja pyhä temppelinsä, jossa ne saavat harjoittaa uskontoaan omalla tavallaan. Kristityt usein kokoontuvat kirkkoon.

Muslimit vastaavasti kokoontuvat moskeijaan ja juutalaiset synagogaan uskoaan harjoittamaan.

Jumalanpalvelukset eroavat paljon toisistaan, sekä uskontojen että suuntauksien välillä.

Usein suuntauksilla voi olla oma temppelinsä, esimerkiksi Suomessakin on erillisiä kirkkoja katolilaisille, luterilaisille ja ortodokseille.

Lisäksi uskonnoilla on omia pyhiä paikkojaan, jotka ovat pyhiä kaikissa uskonnon sisäisissä suuntauksissa.

Islamin pyhin paikka on kaupunki nimeltä Mekka ja juutalaisten pyhimpiin paikkoihin sisältyy Länsi-muuri, johon matkataan lähettämään viesti Jumalalle.

Usein tällaisissa pyhissä paikoissa saattaa herätä tuntemuksia, jotka voivat olla henkisiä, mutta jopa fyysisiä.

Koska uskonto ilmenee usein kokemuksena, joka ihmiselle tulee sitä harjoittaessa, on uskonnon kokeminen usein yksilöllistä.

Tällainen pyhään paikkaan saapuminen saattaa tuntua ihmisessä ilona ja kiitollisuutena, mutta myös suruna ja vihana.

Tällaista uskonnon osa-aluetta kutsutaan uskonnon tunneulottuvuudeksi.

Tietysti myös erilaiset muistopäivät ja juhlapyhät herättävät tunteita uskontokohtaisesti.

Mm. Juutalaisilla on tapana surra juutalaisvainoissa kuolleita marttyyrejä toisen maailmansodan ajalta.