Johdanto
Tytöt ja pojat pitävät tutkimusten mukaan koulua lähes yhtä turvallisena paikkana. Tytöt toisin kokevat keskimäärin koulun hieman poikia turvallisempana paikkana.

Jokainen on yksilö joten tutkimustulokset kuvaavat vain objektiivista turvallisuutta, eli tietyn ympäristön mitattua turvallisuutta.

Ote
Jokainen kokee turvallisuuden yksilöllisesti, sitä kutsutaan subjektiiviseksi turvallisuudeksi. Lapset jotka kokevat koulumenestyksensä hyväksi kokevat koulun myös keskimäärin turvallisemmaksi kuin lapset joiden koulumenestys on keskiverto tai sitä alempi.

oulumenestys vaikuttaa siihen, että lapsi kokee koulun viihtyisänä ja mukavana paikkana olla. Helpot asiat tuntuu turvallisemmalta, kuin vaikeat.