Koronavirus ja maailmantalous | Essee | Arvosana 10

Johdanto
Koronavirus on vaikuttanut maailmantalouteen monella tavalla. Suomessa koronaviruksen vaikutus talouteen on pääosin ollut negatiivista. Virus on aiheuttanut monien alojen työntekijöiden lomauttamista ja mm.

Katkelma
Lääke- ja elintarvikealalle koronaviruksen vaikutus on ollut suorastaan positiivinen. Helsingin pörssistä huomaa kyseisten alojen yritysten tuoton nousseen.

Yhdysvalloissa aseiden myynti on kasvanut. Aseita myyvän nettikaupan ammo.com:in myynti on nousut 70 prosentilla. Moni yritys on aloittanut yt-neuvottelut ja suuri osa työntekijöistä on lomautettu.

Saat ilmaisen pääsyn tehtävään

Lataa yksi omista tehtävistäsi ja käytä sitä. Se kestää vain 2 minuuttia