Johdanto
Lähi-idän alueella syntyivät ensimmäiset kaupunkikulttuurit. Pienistä kylistä tuli kaupunkeja, kun maantalous kehittyi.

Kylät syntyivät, kun ihmiset huomasivat maanviljelyn hyödyn, ja asettuivat paikoilleen hoitamaan peltoja.

Ote
Maanviljely oli rankkaa työtä, jota varten keksittiin paremmat työkalut kuten kuokan sijaan aura. Tehokkaampi maanviljely tarkoitti parempaa satoa ja pienempää tarvittavaa työpanosta

joten kaikkien ei enää tarvinnut osallistua töihin, vaan he saivat erikoistua muihin ammatteihin esim. käsityöläisiksi tai papeiksi.

Ruuanrunsaus johti myös väestönkasvuun, koska lapsia pystyttiin ruokkimaan ja heistä oli muutenkin hyötyä perheelle, kun he kasvoivat, ja perhe sai lisää työvoimaa.