Tehtävän kuvaus
Tarkastele, millaisia piirteitä varhaisilla korkeakulttuureilla oli ja mitkä tekijät vaikuttivat korkeakulttuurien syntyyn tietyille alueille. (YO syksy 19)

Johdanto
Noin 10 000 eaa. aikaisemmin liikkuvaan elämäntyyliin tottuneet ihmiset alkoivat asettua aloilleen ja rakentamaan pysyvää asutusta ja hankkimaan elantonsa pääosin maanviljelyn kautta aikaisemman keräilyn ja metsästyksen sijaan.

Pysyvä asutus loi kyläyhteisöjä, joista monesta kasvoi vuosituhansien saatossa kehittyneitä kaupunkiyhteisöjä eli korkeakulttuureja.

Ensimmäisenä korkeakulttuurina pidetään noin. 3500 eaa. Mesopotamian joenlaaksoihin syntynyttä kaupunkikulttuuria, joissa hyödynnettiin korkeakulttuureille olennaista kastelujärjestelmää.

Ote
Maanviljelyn kehittyessä ja satojen runsastuessa jäi ruuantuotantoon ylijäämä. Maanomistaja pystyi päättämään oman peltonsa ylijäämän käytöstä ja osti sillä usein tavaroita taikka palkkasi uusia työntekijöitä pelloilleen.

Maanomistajat rikastuivat ja varallisuus kasaantui usein pienelle ihmisryhmälle, joka lisäsi eriarvoisuutta varhaisissa korkeakulttuureissa. Korkeakulttuureissa viljeltiin vahvasti hierarkkisuutta, joissa yhteiskuntaluokkien erot olivat valtavia.

Korkeakulttuurien korkeimmassa asemassa oli kuningas taikka muu johtaja kuten Egyptissä Faarao.

Johtajien jälkeen arvojärjestyksessä seuraavana olivat usein uskonnolliset johtajat, tärkeät virkamiehet, sotapäälliköt sekä esimerkiksi Mesopotamiassa suurkauppiaat.

Ylhäisöllä oli lähes kaikki yhteiskunnan valta.
Keskiluokkaan korkeakulttuureissa kuuluivat usein kauppiaat, käsityöläiset, sotilaat ja veronkerääjät.

Alimpana hierarkiassa olivat suuren osan väestöstä kattavat maanviljelijät, talonpojat ja orjat. Kaikista huonoimmassa asemassa olevat orjat olivat usein sotavankeja, orjien jälkeläisiä taikka muuta kautta

orjaksi päätyneitä ihmisiä, jotka hoitivat usein korkeakulttuurien raskaimmat työt kuten pelto, rakennus ja kutomistyöt. Orjilla oli vähän päätösvaltaa omaan elämäänsä ja työhön.

Hierarkkisuutta näkyi myös perheiden sisällä. Nuorempien oli kunnioitettava vanhempiaan ja osoitettava heille kuuliaisuutta sekä huolehdittava heistä.

Usein myös miesten asema oli parempi ja he usein hoitivat useimpia virkoja ja ammatteja ja hankkivat suuren osan perheen toimeentulosta.

Naisten tehtävä oli usein kotitaloudesta huolehtiminen. Naisten asemassa oli kuitenkin erovaisuuksia eri kulttuurien välillä.

Egyptissä naisen asema oli Mesopotamiaa parempi ja heillä oli yhtäläinen perintöoikeus sekä oikeus vaatia avioeroa, he eivät myöskään tarvinneet holhoojaa omaisuudellensa.