Johdanto
Olisiko aika tarttua siihen hyllyllä pölyttyneeseen kirjaan, jonka lukemista on vältelty jo pitkään?

Sosiaalisessa mediassa hehkutetaan yli sataa klassikkokirjaa, jotka jokaisen täytyisi lukea ennen kuolemaansa, ja lukupiireissä syntyy ikäviä katseita, jos ei osaakaan ottaa kantaa Sinuhe egyptiläisen tieteen ja uskonnon yhtymäkohtiin.

Pitäisikö sivistyä ja lukea kirja vain sen takia, että se on klassikko? Miksi jotkin kirjat edes määritellään klassikoiksi, vaikka lukiessa ajattelee juonen polkevan paikallaan ja kiinnostuksen kirjaa kohtaan puuttuvan täysin? Mikä edes on klassikko?

Klassikkokirja on teos, joka pysyy ajankohtaisena ja tärkeänä vuodesta toiseen eri puolilla maailmaa. Klassikot ovat arvostettuja ja tunnettuja teoksia, jotka eivät unohdu vuosienkaan kuluessa.

Katariina Porasen artikkelissa ”klassikko on teos, joka tunnetaan lukemattakin” (Yle 15.9.2016) pohditaan, mikä tekee klassikon. ”

Ote
Klassikkokirjojen kiehtovuus onkin osittain siinä, kuinka niillä pystyy vaikuttamaan useampaan kohderyhmään. Monitulkintaisuus antaa eri-ikäisille lukijoille erilaisia näkökulmia.

Kirjat ovat tulkittavissa jokaisen omalta kannalta, mikä herättää heissä erilaisia ajatuksia varsinkin, jos heidän elämäntilanne on erilainen.

”Klassikko on teos, joka antaa jotain koko ajan uusille sukupolville” sanoo Sofi Oksanen videollaan. Teokset ovat hyvin sivistäviä sekä kulttuurillisesti tärkeitä teoksia, minkä takia klassikkokirjallisuutta käytetään myös mallioppimismateriaalina, esimerkiksi kouluissa.

Kirjoihin kohdistuvan suosion määrittely ei ole yhtään sen yksinkertaisempaa kuin sen, mikä tekee klassikon.

Yleisesti katsoen ihmiset haluavat sivistyä kulttuurisesti, haluavat ymmärtää yhteiskuntaa sekä maailmaq paremmin laajemmin ja sivistyneemmin.

Klassikot ovat siis suuri osa kulttuuriamme ja näkyvät elämässämme melkeinpä päivittäin, mikä herättää ihmisten kiinnostuksen niitä kohtaan.

Yleensä klassikkoteokset eivät ole huonoja. Tietenkin, ihmisillä on erilaisia mielipiteitä, mutta yleisellä tasolla teos on jollain tavalla merkittävä joko historiallisesti, taiteellisesti tai kiinnostuksen puolesta.

Säännöllisesti kirjoja lukeville ihmisille klassikkokirjat voivat olla tietynlainen pakokeino tiettyyn aikakauteen, mikä onkin kirjoissa yleistä, että ne keskittyvät tiettyyn aikakauteen, nykyajasta riippumatta.