Kivilajien synty ja kierto | Essee | Arvosana 10

Johdanto
Kivilajit jaetaan kolmeen eri ryhmään magmakivilajeihin, jotka jaetaan syvä- ja pin- takivilajeihin, kerrostuneisiin kivilajeihin eli sedimenttikiviin ja muuttuneisiin kivila- jeihin eli metamorfisiin kivilajeihin.

Katkelma
Kerrostuneet kivilajit eli sedimenttikivet syntyvät kerrostumalla merenpohjassa. Eroosio kuluttaa kallioperää ja samalla siitä irtoaa erikokoisia kiviä.

Nämä kulkeutu- vat tuulen ja veden mukana lopulta mereen. Vedessä erikokoiset kivet lajittuvat ja raekooltaan isommat kivet kerrostuvat pohjalle ja pienimmät jäävät päälle.

Pitkän ajan kuluessa näiden kivien päälle kerrostuu muita kiviä ja alimmat kivet joutuvat tarpeeksi suureen paineeseen puristuakseen kerrostuneiksi kivilajeiksi.

Saat ilmaisen pääsyn tehtävään

Lataa yksi omista tehtävistäsi ja käytä sitä. Se kestää vain 2 minuuttia