Sisällysluettelo
1. Selvitä Kiinan historian keskeiset valtiollis-poliittiset vaiheet.
2. Millaiset suhteet kommunistisella Kiinalla on ollut
a) Neuvostoliiton
b) Yhdysvaltojen kanssa?
3. Kiinan talouden kasvu on ollut poikkeuksellisen voimakasta viime vuosikymmeninä. Mitkä tekijät ovat edistäneet voimakasta talouskasvua?
4. Mitkä ovat nyky-Kiinan
a) vahvuuksia
b) heikkouksia?

Ote
1. Selvitä Kiinan historian keskeiset valtiollis-poliittiset vaiheet.
Mitä tapahtui seuraavina vuosina?

1911
Keisarillinen dynastia oli kukistettu ja Kiinasta tuli tasavalta.

1937
Japani aloitti sodan ja miehitti Kiinan pohjoisosat ja koko rannikkoalueen