Johdanto
Kemiallinen reaktio voidaan havaita eri tavoin:
Raketin aineiden ja ilman hapen valiset reaktiot saavat aikaan liiketta, lampoa, aanta ja varikasta valoa.

Muita havaittavia merkkeja kemiallisesta reaktiosta voivat olla kaasun vapautuminen, hajun, kovuuden tai happamuuden muutos. Kemiallisessa reaktiossa energia muuntuu muodosta toiseen.

Siina joko vapautuu energiaa tai sitten se sitoutuu energiaa aineen rakenteeseen. Energian vapautuminen huomataan ympariston lampotilan nousuna tai ympariston viilenemisena.