Johdanto
Roomalaiskatolinen kirkko on saanut alkunsa jo kristinuskon ensimmäisillä vuosisadoilla. Katolainen kirkko syntyi vuonna 1054, kun kristityt jakaantuivat lännen katolilaisiin ja idän ortodokseihin.

Katolilainen kirkko onkin maailman suurin uskonnollinen yhdyskunta ja kristinuskon pääsuuntaus. Katolisessa kirkossa johtajana on paavi.

Paavi on myös Rooman alueen piispa ja Vatikaanin valtionpäämies. Katolisuudessa uskotaan, että paavi on Kristuksen maanpäällä oleva sijainen.

Paavi on piispoista korkein ja virassa ollaan yleensä kuolemaan saakka. Piispat ovat pappeja korkea-arvoisempia.

Piispat johtavat omaa kirkollista hallintoaluettaan eli hiippakuntaa. Katolilaisen kirkon papit ovat aina miehiä ja heidän tulee elää selibaatissa. Papit hoitavat kirkon opetusvirkaa.

Ote
Katolilaiset paastoavat 40 päivää ennen pääsiäistä. Paaston aikana kieltäydytään syömästä liharuokia. Perjantaisin katolilaisilla on tapana luopua jostain teosta tai asiasta vapaaehtoisesti.

Esine voi olla esimerkiksi pyhimyksen kuva, patsas tai rukousnauha. Neitsyt Mariaa ja hänen asemaansa koskeva teologinen oppi on nimeltään mariologia.

Katoliset kirkot ovat suurimmaksi osaksi pyhitetty juuri Neitsyt Marialle, ja niissä on yleensä Neitsyt Marialle pyhitetty alttari. Katolisen kirkon oppi perustuu Raamattuun ja kirkon perimätietoon.

Opissa painotetaan oikeanlaista elämää ja oikeita tekoja. Harjoittamalla hyveitä ihmiset voivat tehdä oikeita tekoja.

Hyveet jaetaan kahteen. Jumalalliset hyveet, jotka saadaan Jumalalta lahjaksi. Jumalallisia hyveitä ovat usko, toivo ja rakkaus.

Järkevyys, oikeudenmukaisuus, rohkeus, itsehillintä ja nöyryys ovat hyveitä, joita ihminen voi kehittää itsessään.

Paheet ovat hyveiden vastakohtia. Paheita ovat esimerkiksi ylpeys, kateus, ahneus, viha, saituus, himo ja laiskuus.

Kirkon mukaan usko ilman tekoja on kuollutta uskoa. Katolinen kirkko suhtautuu kielteisesti aborttiin, eutanasiaan ja kuolemantuomioon.

Katolinen kirkko opettaa, että ihmisen elämä on pyhä, eikä sitä saa arvottaa taloudellisin tai sosiaalisin perustein.

Kaikkia ihmisiä tulee kohdella tasavertaisesti riippumatta sukupuolesta, ihonväristä tai uskonnosta, sillä ihminen on luotu Jumalan kuvaksi.