Johdanto
Kristinuskon synnyn taustalla oli usko Jeesuksen olevan Messias. Tähän liittyy Jeesuksen ylösnousemus noin vuonna 30.

Vuonna 48 oli apostolien kokous, jossa seurakuntaa liittymisen ehdoksi asetettiin vain usko Jeesukseen ja kaste. Enää ei siis edellytetty juutalaisten sääntöjen noudattamista.

Keskiajalla kirkosta tuli toiminnallisempi esimerkiksi kirkkolaulun avulla. Pelastusoppiin kuuluivat tällöin messu-uhri, rippi, hyvitysteot, kuten pyhiinvaellukset sekä kuoleman jälkeinen kiirastulessa puhdistautuminen.

Keskiajalla luostareita myös rakennettiin ja niissä tarjottiin monia palveluita. Paavit myös solmivat suhteita hallitsijoihin, mutta heidän välillään käytiin myös samalla kamppailua vallasta. Kirkolla oli kuitenkin eniten valtaa sydänkeskiajalla.

Keskiajalla katolinen kirkko alkoi levitä koko Eurooppaan ja läntisessä Euroopassa vallitsi yhtenäiskulttuuri.

Kirkon opetus ja käytännöt olivat lähes samanlaisia kaikkialla Euroopassa ja kirkollinen virkajärjestelmä piti huolen yhtenäiskulttuurista.

Pappien tehtävänä olivat jumalanpalvelukset, sakramenttien toimittaminen ja opetus. Ihmisillä oli samanlaiset arvot, uskonnollinen maailmankuva ja käsitys oikeasta ja väärästä. Kuitenkin joitakin alueellisia vaihteluita oli ja opissa tapahtui keskiajan kuluessa muutoksia.