Johdanto
Katkelmassa Kari Hotakaisen romaanista Henkireikä (2015) rikospoliisi pohtii ihmisen luonnetta. Mitä se oikeastaan on, voidaanko sitä määrittää?

Mitä ihminen on valmis tekemään rahasta? Postmodernia tyylisuuntaa edustava teksti on kuvailevaa, ja paikoin hyvinkin abstraktia.

Ote
Tekstikatkelman alkajaisiksi kertoja esittää kysymyksen lukijalle: Mitä tämä ei tekisi, vaikka maksettaisiin suuria summia rahaa?

Kertoja vastaa lukijan puolesta kysymykseensä ja päätyy lopputulemaan, ettei kukaan satuttaisi toista, edes rahasta.

Kysyminen toimii retorisena keinona, jonka avulla kertoja osallistaa lukijaa, ja täten pääsee tämän lähelle. Hän ei voi jatkaa ajatustensa kertomista

ennen kuin tietää lukijan kannan johonkin häntä askarruttavaan asiaan. Lukijan ajatukset eivät siis ole yhdentekeviä.