Johdanto
Saksalaisen 1700-luvulla eläneen filosofi Immanuel Kantin tieto-oppi yhdistää empirismin ja rationalismin.

Kantin mukaan on olemassa kolmen laisia väittämiä: analyyttinen a priori -väittämä, synteettinen a posteriori -väittämä ja synteettinen a priori -väittämä.

Ote
Kant ei ollut tyytyväinen yksissään rationalismiin tai empirismiin, mutta yhdistämällä niitä hän päätyi lopputulokseen.

Kantin mukaan tietoon liittyy sekä havainnot, että järkeily. Esimerkiksi näen pihassa olevasta autosta vain etuosan, mutta pystyn silti järkeilemään, että se on auto.

Tulkitsemme siis kaikki havainnot jonakin, vaikka havainto ei sisältäisi kaikkea tulkinnan vaatimaa tietoa.