Johdanto
Kansainvälisellä politikalla tarkoitetaan kansojen välistä suhdetta sekä heidän toiminnallisia tapojansa, joita valtiot käyttävät hoitaessaan niitä.

Ote
Nykypäiviin erityyppiset järjestöt ja kansainväliset yritykset toimivat politiikassa valtioiden lisäksi. Jotta ymmärtää kansainvälistä politiikkaa on osattava erityyppisiä käsitteitä ja ilmiöitä.

Jokaisella maalla ja kansanvälisillä toimittajilla on tavoitteensa, joita he yrittävät toteuttamaan omalla politiikallaan.