Sisällysluettelo
1. Miksi laajaa julkista sektoria toisaalta kannatetaan, toisaalta vastustetaan?

2. Pohdi, miten seuraaviin yhteiskunnan toimintoihin vaikuttaisi se, ettei Suomessa olisi laajaa julkista sektoria.
a) koulut
b) sairaalat
c) tieverkostot

3. Pohdi, miten olet hyötynyt kansalaisten maksamista verorahoista kuluneen vuorokauden aikana.

4. Määrittele ensin kirjan avulla käsitteet progressiivinen verotus ja tasaverotus. Listaa sen jälkeen kummankin hyviä ja huonoja puolia.
a) Progressiivinen verotus: hyvät ja huonot puolet
b) Tasaverotus: hyvät ja huonot puolet

5. Pohdi, mitä vaikutuksia veroparatiiseilla on
a) yritysten
b) valtion kannalta.

6. Pohdi, miten kuntien taloutta voitaisiin kohentaa.

7. Lue seuraavalla sivulla oleva toimittaja Jukka Vuorion kolumni ” Verojen maksaminen on mahtavaa”. Vastaa sen jälkeen kysymyksiin.
a) Mikä on Vuorion kirjoituksen keskeinen argumentti? Perustele tekstin avulla.
b) Mihin Vuorio pyrkii kirjoituksellaan ja onko tarpeen tehdä lähdekriittisiä huomioita?
b) Millaisia reaktioita luulet kirjoituksen herättäneen? Miksi?
c) Pohdi, miksi verotus herättää niin paljon tunteita.

Ote
1. Miksi laajaa julkista sektoria toisaalta kannatetaan, toisaalta vastustetaan?

Kannatetaan:
Koska julkinen talous lisää tasa-arvoa, mahdollistaa huolehtimisen heikoimmistakin, tarjoaa töitä ja koulutuksen, sekä takaa hyvinvoinnin.

Vastutetaan:
Koska julkinen talous rahoitetaan verorahoilla ja palvelu voi olla hidasta.

2. Pohdi, miten seuraaviin yhteiskunnan toimintoihin vaikuttaisi se, ettei Suomessa olisi laajaa julkista sektoria.

a) koulut
Koulupaikkoja ei olisi tässä tapauksessa kaikille ja koulutukseen voisi sekaantua yksityiset opetusinstituutiot.

Tämä voisi lisätä eriarvoisuutta, joka perustuu sosioekonomiseen asemaan ja täten rikkaiden ja köyhien välinen sivistyneisyyden kuilu voi leventyä. Lisäksi kouluruoka ei myöskään ole välttämättä taattu ilman verorahoja.