Johdanto
Juha Hurme yrittää kolumnissaan “Nauta” (yle.fi 28.10.2019) saada ihmisiä ymmärtämään nautaeläinten tunteita ja kärsimystä, jota ihminen niille aiheuttaa.

Kolumni on julkaistu ylen nettisivuille, joten se on suunnattu monelle ihmiselle, mutta kolumnin nimi ja aihe saavat varmasti varsinkin eläinten oikeuksista kiinnostuneet ihmiset lukemaan kolumnin.

Ote
Hurmeen pääväite kolumnissa on, että nautojen mielipidettä pitäisi kuunnella. Hurmeen mukaan naudat ovat älykkäämpiä, kuin monet uskovat.

Hän sanoo, että “Tunteet koetaan samalla poverilla älykkyydestä riippumatta. Tunteet ja kärsimys voivat olla voimakkaita, vaikka äly ei nuppia pakottaisi”.

Hurme puhuu tekstissään nautaeläinten epäeettisistä olosuhteista, esimerkiksi kohdassa:”Ammut lusivat koko lyhyen elämänsä jättiläismäisen tuotantolinjan eli koneen osina

ja eläinten elon pituus ja laatu määräytyvät suuryritysten tuottolaskelmien perusteella.” hän korostaa sitä, etteivät nautaeläimet saa ollenkaan vapautta niiden elämässä ja niitä pidetään vain “koneen osina”.