Johdanto
Jose Riikosen kirjoittamasta artikkelista "Oi, miten ihmeellisiä muotoja!" (Helsingin Sanomat, 24.7.2018) on tehty moniääninen, koska erilaisten ihmisten näkökulmien tuominen tekstiin tuo tekstiin lisää syvyyttä ja eri mielipiteitä.

Ote
Peltosen ja Pankan intohimoinen keskustelu lisää ymmärrystä siitä, miten kaikki eivät ole aiheessa samaa mieltä asiasta ja tuo samalla erilaisuutta tekstiin.

Peltosen selitys topologian vaikutuksesta arkielämässä kertoo uutta kiinnostavaa tietoa lukijalle ja ehkä jopa jotain, josta on hyötyä joillekkin lukijoille.

Peltonen kertoo myös taiteen ja teollisen muotoilun liittymisestä topologiaan. Tämä tuo artikkeliin taas lisää kiinnostavaa tietoa ja antaa myös esimerkkejä aiheesta.

Eulerin tekemän tutkimuksen lisääminen artikkeliin on hyvä, sillä se antaa erilaista näkökulmaa ja siihen on tuotu hyviä graafisia esimerkkejä, jotka auttavat lukijaa visualisoimaan lukemansa tekstin ja ymmärtämään sitä paremmin.