Sisällysluettelo
a)
b)
c)

Ote
a) Itämeren herkkyys häiriöille perustuu Itämeren huonosta kunnosta. Itämereen on päässyt paljon saasteita, öljyä ja roskia. Itämeri on todella pieni ja matala meri, jonka takia vesi vaihtuu hitaasti.

Itämeren suolapitoisuus ei ole myöskään hyvässä kunnossa. Itämereen tulee ainoastaan suolavettä Pohjanmerestä aaltojen mukana. Vähäinen suolapitoisuus vähentää erilaisten lajien elämää Itämeressä.

---

c) Itämeren tilanteesta on puhuttu jo monta vuotta. Ihmiset ovat nykyään tietoisempia Itämeren tilanteesta.

Itämeren tilannetta voitaisiin parantaa tekemällä suojavyöhykkeitä meren ja maatalouden välille niin, että lannoitteet eivät pääse valumaan mereen. Itämeren uhanalaisia lajeja voitaisiin rauhoittaa ja suojella.

Liikennettä ja kalastusta vähennettäisiin, ja niihin pitäisi hakea erityinen lupa. Itämeren tilaa täytyisi seurata koko ajan.

Onneksi ihmiset tietävät meren tilanteesta ja meren tilannetta yritetään koko ajan parantaa.