Sisällysluettelo
1. Johdanto ja valintaperusteet……………………………………………. 1

1.1 Yleistä tietoa…………………………………………………………….. 1
1.2 Valintaperusteet………………………………………………………….. 1

2. Valtion sijainti ja asema maapallolla…………………………………… 2

2.1 Suhteellinen ja maantieteellinen sijainti maapallolla……………………. 2
2.2 Poliittinen sijainti………………………………………………………... 3

3. Ilmasto……………………………………………………………………. 4

3.1 Lämpövyöhyke ja ilmastoalueet………………………………………… 4
3.2 Planetaariset ja paikalliset tuulet…………………………...……………. 6
3.3 Merialueet ja virrat…………………………………………………...….. 6
3.4 Vuoristot ja korkeus merenpinnasta……………………………………... 6

4. Kasvillisuus ja eläimistö…………………………………………………. 7

4.1 Kasvillisuus……………………………………………………………… 7
4.2 Maannos ja maaperä………………………………………………………8
4.3 Eläimistö…………………………………………………………………. 9

5. Kulttuuri………………………………………………………………….. 9

5.1 Kulttuuripiiri……………………………………………………………... 9
5.2 Kieli……………………………………………………………………… 9
5.3 Uskonto…………………………………………………………………...10
5.4 Kansallisuudet…………………………………………………………… 11

6. Muuttoliikkeet…………………………………………………………….11

6.1 Sisäinen muuttoliike……………………………………………………....11
6.2 Kansainvälinen muuttoliike…………………………………………….....12

7. Lähteet……………………………………………………………………..13

Ote
1.2 Valintaperusteet
Valitsin Italian tutkielman aiheeksi, koska se on aina kiehtonut minua valtiona.

Edellisten maantieteen kurssien pohjalta olen entistä enemmän kiinnostunut Italiasta, ja etenkin sen ilmastosta sekä kasvillisuudesta ja eläimistöstä.

Haluan perehtyä entistä tarkemmin Italian maantieteellisiin aiheisiin, jotta Italia valtiona tulee minulle entistä tutummaksi.

---

2.2 Poliittinen sijainti
Italia on Naton sekä EU:n perustajajäsen. Italia liittyi Euroopan Unioniin vuonna 1958, minkä jälkeen Italia on ollut vahvassa yhteistyössä EU:n kanssa.

Tällä hetkellä Italialla on Euroopan parlamentissa 73 edustajaa. Vuodesta 1949 lähtien Italian yhteistyökumppanina on toiminut Nato, joka on pitänyt omalta osaltaan huolta Italian turvallisuudesta ja vapaudesta poliittisesti.

Italia kuuluu myös Schengen-alueeseen, johon kuuluu 26 eurooppalaista valtiota. Kyseisellä alueella rajavalvonta on yhteistä sekä ihmisten liikkuminen tapahtuu ilman järjestelmällisiä tarkastuksia.

Italian sijaintipoliittisesti on merkittävä, koska se sijaitsee aivan Keski-Euroopan läheisyydessä, tärkeiden valtioiden vieressä. Myös mannertenväliset poliittiset suhteet ovat vaivattomia Italian sijainnin ansiosta.