Sisällysluettelo
Kysymyksiä:
1. Miksi Allah Loi Sinut?
2. Mitä on Allahin Palvonta?
3. Mitä Tarkoittaa “Ei Ole Muuta Jumalaa Kuin Allah?”
Toinen Perusasia: Uskonnon Tunteminen
❖ Islamissa on Viisi Peruspilaria:
Kolmas Perusasia
Slamissa on Kolme Tasoa :

Ote
OLE TYYTYVÄINEN ALLAHIIN HERRANA, ISLAMIN USKONTONA JA MUHAMMADIIN LÄHETTILÄÄNÄ JA PROFEETTANA. MEIDÄN TULEE TUNTEA KOLME PERUSASIAA: HERRAMME, USKONTOMME JA LÄHETTILÄÄMME

Ensimmäisen perusasia on Herramme tUnteminen:
Herramme on Allah: Luoja, Kuningas ja Ylläpitäjä. Allah sanoo:
" Allah on kaiken luoja " ﴿

٢٦﴾ﺷﻰ ٍۢءﻛلﱢﺧ ٰـﻠِقٱaُ

Tunnen Herrani Hänen merkeistään ja luomistyöstään. Allah sanoo:
“Hänen tunnusmerkkejään ovat yö ja päivä, aurinko ja kuu”

ٰ َﯾ ِﺗﮫ ٱ ﱠﻟ ْﯾلُ وٱﻟ ﱠﻧﮭﺎر وٱﻟﺷﻣس وٱ ْﻟﻘﻣر﴿٧٣﴾ وﻣن ءا

Allah on ainoa, joka ansaitsee tulla palvotuksi ja Hänellä ei ole kumppania. Allah sanoo:
“Oi ihmiset, palvokaa Herraanne, joka on luonut sekä teidät että ne, jotka ovat eläneet ennen teitä, jotta pelastuistte pahasta”

۟ا ر ﱠﺑﻛم ٱ ﱠﻟ ِذى ﺧ َﻠ َﻘﻛ ْم وٱ ﱠﻟ ِذﯾن ﻣن ﻗ ْﺑﻠِ ُﻛ ْم ﻟ َﻌ ﱠﻠﻛ ْم ﺗ ﱠﺗﻘُون ﴿١٢﴾ ﮭﺎ ٱﻟ ﱠﻧﺎس ٱﻋ ُﺑ ُدوﱡﯾ َٓﯾﺄَ

Kysymyksiä:
1. Miksi Allah loi sinut?
➔ Allah loi minut tai meidät, jotta palvoisin/palvoisimme Häntä. Allah sanoo:
“Olen luonut džinnit ja ihmiset vain palvoma an Itseäni”

ﻟِ َﯾ ْﻌ ُﺑ ُدون ﴿٦٥﴾ س إِ ﱠﻻوٱ ْﻹِﻧت ٱ ْﻟﺟنﺧ َﻠ ْﻘوﻣﺎ

2. Mitä on Allahin palvonta?
➔ Palvonta on Hänen Ykseytensä tunnustaminen ja Hänen käskyjensä noudattaminen.

3. Mitä tarkoittaa “Ei ole muuta Jumalaa kuin Allah?”
➔ Se tarkoittaa, että millään muulla ei ole oikeutta tulla palvotuksi kuin Allah

Toinen perusasia: Uskonnon tunteminen
1. Islam on Allahin Ykseyden tunnustamista ja Hänen käskynsä ja kieltojen noudattamista. Allah sanoo: “Kenellä on parempi uskonto kuin sillä, joka kaikkinensa alistuu Allahin tahtoon ja tekee hyvää?”