Johdanto
Käytän internettiä pävittäin, oli se sitten kavereiden kanssa viestittelyyn tai videoiden katsomiseen. Käyttötapoja interneille on hyvin monia.

Pikaviestinnästä nettikauppoihin ja suoratoistopalveluihin. Yhteistä monillä näistä käyttötavoista on englannin kieli.

Ote
Monet ihmiset vastustavat kaiken tieteen kirjoittamista englanniksi ja kannattavat sen kirjoittamista kansalliskielellä, joka vahvistaisi oppimista kyseisen kansan keskuudessa.

Jouhkin mukaan varsinkin tieteen, joka on universaali ilmiö, kielellinen lokerointi olisi arvoiltaan kyseenalaista.

“Tutkimustulosten – eli maailmaa koskevan ymmärryksen – tulisi olla koko maailman, ei vain 0,07 % käytössä” selittää Jouhki.