Johdanto
Inflaatio on mittari sille, kuinka nopeasti yleiset hintatasot tavaroille ja palveluille nousevat ja siten ostovoima laskee.

Keskuspankit pyrkivät rajoittamaan inflatiota ja välttämään deflatiota pitääkseen talouden sujuvasti käynnissä. Inflaation odotetaan olevan vuonna 2022 noin 2 %, mikä on useimpien keskuspankkien asettama keskimääräinen tavoite.

Tämä johtuu siitä, että vaikka matala inflatiota voi olla hyödyllistä taloudelle, pitkäaikainen korkea inflaatio voi olla vahingollista ja johtaa taloudelliseen epävakauteen.

Yksi inflatiota aiheuttavista päätekijöistä on rahan määrän lisääntyminen. Kun hallitus tai keskuspankki painaa enemmän rahaa, rahan määrän lisääntyminen voi johtaa yksittäisen valuutan arvon alenemiseen.

Tämä johtuu siitä, että rahaa on enemmän tarjolla samalle määrälle tavaroita ja palveluja, mikä johtaa hintojen nousuun. Inflaation aiheuttajia voi olla myös tavaroiden ja palveluiden kysynnän lisääntyminen.

Kun on korkea kysyntä tietylle tavaralle tai palvelulle, myyjät voivat korottaa hintojaan vastatakseen kysyntää. Tämä voi johtaa yleiseen hintojen nousuun taloudessa.