Sisällysluettelo
1.Yleistä tietoa…………………………………………………………………………3
2. Menetelmät.................................................................................................................4
- 2.1. Auringon säteilyenergian määrään vaikuttaminen...............................................4
- 2.1.1. Pienhiukkaset..................................................................................................4
- 2.1.2. Pilvien valkaisu................................................................................................4
- 2.1.3. Peilit tai varjostimet........................................................................................4
- 2.1.4. Maan radan muutos.......................................................................................5
- 2.1.5. Lumi- ja jääpeitteen säilyttäminen.................................................................5
- 2.2 Kaasujen pitoisuuksiin vaikuttaminen....................................................................6
- 2.2.1. Hiilidioksidin kemiallinen sitominen...............................................................6
- 2.2.2. Hiilidioksidi-imurit...........................................................................................6
- 2.2.3. Keinotekoiset puut..........................................................................................6
- 2.2.4. Luonnolliset hiilinielut.....................................................................................7
3. Haittavaikutukset..........................................................................................................8
4. Lähteet..........................................................................................................................9

Ote
1.Yleistä tietoa
Ilmastonmuokkaus on maapallon ilmaston muuttamista suunnitelmallisesti suuressa mittakaavassa eri teknisin keinoin.

Siinä pyritään laskemaan maapallon lämpötilaa keinotekoisesti. Ilmastomuokkauksen avulla pyritään vaikuttamaan maapallolle tulevan auringon säteilyenergian määrään tai ilmakehän eri kaasujen pitoisuuksiin eri keinoin

jotta saataisiin ilmastonmuutosta hillittyä. Ilmastonmuokkaus on yksi esille tuotu keino kasvihuonekaasujen aiheuttaman ilmastonmuutoksen hillintään.