Johdanto
Ihmisellä on monenlaisia fyysisiä, psyykkisiä ja sosiaalisia ominaisuuksia ja taitoja, jotka muodostavat kokonaisuuden mielestä ja kehosta. Psyykkisyys viittaa ihmisen mieleen ja sen osa-alueisiin.

Psyykkinen hyvinvointi tarkoittaa mielen hyvinvointia, fyysisyys viittaa ihmisen kehoon ja sen toimintoihin, kun ihminen voi fyysisesti hyvin se tarkoittaa, että hänen kehonsa toimii kuten pitää.

Fyysinen hyvinvointiin liittyy esimerkiksi uni, ruokavalio sekä liikunta. Esimerkiksi kaikki liikunnalliset ominaisuudet ovat fyysisiä taitoja.

Sosiaaliset ominaisuudet ja taidot viittaavat siihen, miten ihminen tulee esimerkiksi toimeen muiden kanssa tai pystyy kommunikoimaan ja miten kokee sosiaalisten tilanteiden vaikuttavan itseensä.

Ote
Sama pätee myös toisinpäin. Eli jos ihminen voi psyykkisesti tai fyysisesti hyvin tai hänen ihmissuhteensa ovat hyvällä mallilla, vaikuttaa se myös kaikkiin muihin osa-alueisiin.

Esimerkiksi fyysisesti hyvinvoiva ihminen, joka nukkuu hyvin, syö riittävästi ja liikkuu saa näistä asioista voimaa ja energiaa ja hyvää mieltä, mikä lisää psyykkistä hyvinvointia.

Monet tutkimukset osoittavat, että esimerkiksi pienellä hyötyliikunnalla tai riittävällä unella on jo iso vaikutus esimerkiksi stressitasoon.

Ne myös ehkäisevät tai lievittävät kielteisten ja negatiivisten tunteiden fyysisiä vaikutuksia. Myös jo pelkkä fyysinen ympäristö vaikuttaa mielenterveyteen.

Esimerkiksi kaupunkiolosuhteissa melu, ilmansaasteet ja liikenneruuhkat, voivat altistaa stressille ja sitä kautta huonolle mielenterveydelle.

Myös toimivat sosiaaliset suhteet tukevat psyykkistä hyvinvointia. Esimerkiksi terve ja hyvä parisuhde tai avoimet ja toimivat kaverisuhteet vaikuttavat aina myönteisesti.