Johdanto
Hyve-etiikka on yksi normatiivisen etiikan suuntaus. Eettisen toiminnan kannalta tärkeitä ovat hyveiden toteuttaminen, eikä yksittäiset teot.

Hyveet ovat ihmisen hyviä luonteenpiirteitä ja ominaisuuksia, jotka ovat harjoituksen ja kasvatuksen kautta hankittuja ja sisäisiä taipumuksia toimia oikein.

Ote
Ensisijaisesti teot muokkaavat luonnetta, jotka vaikuttavat hyveiden ja paheiden ilmenemiseen. Hyveiden vastakohta on paheet, ei-toivotut luonteen piirteet.

Hyve voi pilaantua paheeksi, jos sitä on liikaa tai liian vähän. Aristoteleen mukaan elämän päämäärä on onnellisuus, jota paheet estävät.

Onnellisuuteen pääsee aktualisoimalla oma potentiansa, toteuttamalla oma tarkoituksensa, joka Aristoteleen mukaan toteutuu ihmisellä tämän käyttäessään järkeään.