Johdanto
Rosa Liksomin Hytti numero 6 -romaanissa kertoja on kaikkitietävä. Vaikka kertoja käsittelee tarinaa enemmän kuvailemalla maisemia

henkilöitä ja heidän välisiä keskusteluitaan, aina välillä kaikkitietävä kertoja tutkailee myös päähenkilön mietteitä ja muistoja. Tarinan kulkuun kertoja ei vaikuta mitenkään.

Ote
Kertoja keskittyy tarinassa pääosin luonnon, tekemisen ja keskustelun kuvaamiseen. Luetteleminen, väkevä kieli ja personifiointi ovat kertojan useasti käyttämiä tyylejä Neuvostoliiton kaupunki- ja luontomaiseman kuvailussa.

Esimerkiksi junan lähtiessä Novosibirskista ympäristöstä kerrotaan näin: ”Metsä vilistää villisti ohi, yksinäinen, yhdeksäntoistakerroksinen talo kinosten alle peittyneiden raadeltujen peltojen keskellä”.