Hongkong | Tutkielma | Arvosana 10

Johdanto
Etsiessämme mahdollisia yhtymäkohtia kiinalaisen, dystopian katkuisen valvontakoneiston ja alati ajankohtaisemmaksi käyvän datakolonialismin väliltä

nousee Hongkong Kiinan erityishallintoalueena monen muun seudun ohitse mielenkiintosuudessaan. Satamakaupungin historiaa värittävät puolitoista vuosisataa Brittiläisen imperiumin palasena

sitä seurannut Kiinan vallan alla realisoitunut “yksi maa, kaksi järjestelmää” -periaate sekä vuosien vieriessä aina vain radikaalimpia muotoja saanut, laaja-alaiseen luottamusvajeeseen pohjautuva Pekingin kontrollin kiristyminen.

Katkelma
30. kesäkuuta 1997 Kiinan lipun noustessa Hongkongin Wan Chain konferenssi- ja näyttelykeskuksen salkoon.

Suurenmoisen seremonian saattelemana Hongkong siirtyi takaisin alkuperäisen emämaansa huomaan (How Hong Kong’s complex history explains its current crisis with China, National Geographic, 7.8.2019).

Samanaikaisesti voimaan astui Deng Xiaopingin 1980-LUVULLA muotoilema niin sanottu “yksi maa, kaksi järjetelmää” -periaate

jonka mukaan Hongkong sai säilyttää silloiset sosiaali- ja taloussysteeminsä (kapitalismin) sekä yleisen elämän mallin (länsimainen) huolimatta paluustaan kommunistisen Kiinan käskyvallan alle.

Kahden järjestelmän sopimukseen kuuluivat olennaisesti niin sanan-, lehdistön-, kokoontumisen-, kuin uskonnonkin vapauksien takaaminen hongkongilaisille - ainakin viideksikymmeneksi vuodeksi, eli vuoteen 2047 saakka.

(How Hong Kong Came Under 'One Country, Two Systems' Rule, History, 3.9.2019). Kiinan kaakkoisrannikolle oli näin muodostunut alue

jolla oli oma pieni perustuslakinsa, riippumaton tuomioistuin ja virkamieskunta sekä joitakin yleisiä demokraattisia oikeuksia.

Hongkongista oli Turun yliopistonlehtori Paul-Erik Korvelan sanoin tullut “Kiinan ikkuna länteen ja lännen ikkuna itään”

väylä, joka tarjosi mallin Kiinan talousuudistuksille ja matalan kynnyksen yhteyden merten takaisiin maihin (Politiikasta, 30.9.2019).

Saat ilmaisen pääsyn tehtävään

Lataa yksi omista tehtävistäsi ja käytä sitä. Se kestää vain 2 minuuttia