Johdanto
Helsinki-filmin tuottamassa lyhytelokuvassa Lasikatto otetaan esille nykymaailmaa paljon puhuttava aihe tasa-arvo.

Naisten tai vähemmistöjen ja miesten välinen tasa-arvo ei tunnu toteutuvan työelämän kaikissa tilanteissa.

Pitäisi olla selvää, että kaikki ihmiset ovat yhtä arvokkaita eikä ketään ylipäätään pitäisi luokitella sukupuolensa tai minkään muunkaan negatiivissävytteisen mukaan.

Ote
Kohderyhmä tekstille on laaja, sillä tekstissä ei ole sisältöä, joka olisi sopimatonta perheen pienimmille katsojille, minkä myötä sen voidaan sanoa olevan vauvasta vaariin.

Kuitenkin, jotta teksti näyttää todelliset ideansa työelämän huumorilla, on katsojan iän oltava yläasteikäisestä ylöspäin.

Parhaiten voidaan sanoa huumorin uppoavan heihin, joilla on jo kunnolla kokemusta työelämästä ja sen käytänteistä.