Johdanto
Suomen perustuslaissa määritellyn vallan kolmijaon yksi kolmesta osa-alueesta on valtioneuvosto ja tasavallan presidentti. Näin ollen valtioneuvoksella ja presidentillä on yhteensä noin kolmasosa päätäntävallasta Suomessa.

Valtioneuvoston tärkeimmät tehtävät ovat toimeenpanna eduskunnassa hyväksytyt lait ja päätökset sekä toimia aloitteentekijänä poliittisessa järjestelmässä, eli esimerkiksi tehdä ehdotuksia uusista laeista eduskunnalle.

Ote
Hallitustunnusteluissa tunnustelija kysyy kaikkien ryhmien näkemykset valitsemiinsa kysymyksiin, jotka katsoo olennaisiksi hallituksen muodostamisen kannalta.

Ryhmät saavat aikaa miettivät vastauksiaan ja palauttavat ne sitten viimeistään ennalta sovittuun määräaikaan mennessä. Jos hallitustunnustelija näkee tarpeelliseksi, hän voi keskustella haluamiensa ryhmien kanssa.

Vastausten ja mahdollisten keskustelujen perusteella tunnustelija päättää, mitkä eduskuntaryhmät saavat jatkaa hallitusneuvotteluihin.