Fysiikka ja maailmankaikkeus | Essee | Arvosana 9

Johdanto
Fysiikassa tutkitaan koko maailmakaikkeutta mikrokosmoksesta makrokosmokseen. Mikro- ja makrokosmokset ovat maailmankaikkeudesta osa

jota pystytään havainnoida paljain silmin tai jollain laitteilla esim. mikroskoopeilla tai kaukoputkella.

Katkelma
Atomia on tutkittu sen verran että on laskettu sen koon olevan 0,000 000 0001 m ja on myöskin todettu, että yhdelle millimetrille mahtuisi 10miljoonaa atomia.

Atomilla on myöskin paljon pienempiäkin osia kuten sen ydin, protonit, neutronit ja perushiukkaset. Perushiukkaset eli leptonit ja kvarkit eivät sisällä millaistakaan rakennetta

joten on päätelty niiden olevan perushiukkasia ja kaikki koostuisi perushiukkasista. Maailman suurimpia kappaleita ovat galaksit ja heillä on omat nimitykset.

Saat ilmaisen pääsyn tehtävään

Lataa yksi omista tehtävistäsi ja käytä sitä. Se kestää vain 2 minuuttia