Sisällysluettelo
a) Esittele erilaisia tapoja hahmottaa ihmisen ja luonnon suhdetta.

b) Jotkut perustelevat kasvissyöntiä sillä, että he pitävät eläinten tappamista ihmisen ravinnoksi vääränä. Onko ihmisellä oikeus syödä eläimiä? Onko eläimiä, joita ette missään tapauksessa söisi? Miksi ette? (30 p)

Ote
Ihmisen ja luonnon suhde on monimutkainen. Ihmisen ja luonnon välillä on aina ollut suhde, mutta sen laatu ja toimivuus on vaihdellut.

Jokaisella yksilöllisellä ihmisellä on myös omanlainen suhde luontoon. Ihmisen ja luonnon välisestä suhteesta on ainakin neljä erilaista näkemystä Antroposentrismi (ihmiskeskeinne ajattelu), biosentrismi (tasavertainen), Sentientismi ja ekosentrismi (luontokeskeinen ajattelu).

Antroposentrismi on yhden tyyppinen näkemys, jossa ihminen asemaa suhteessa luontoo ja eläinkuntaan korostetaan.

Antroposentrismin näkemyksessä, ihminen asettaa itsensä luonnon yläpuolelle, sekä luonto toimii ihmisen välineenä. Antroposentrismi esimerkkinä voi toimia esimerkiksi: hakkuut, ja tehotuotanto.