Johdanto
Hei
Filosofiassa suosikkini on platon. Minusta on mielenkiintoista, että hänen opettajansa oli Sokrates ja hänen oppilaansa Aristoteles.

Luolavertaus kuvaa maailmaa hyvin yleisesti, ja oli mielenkiintoista kuulla, että Platon kuvaili myös opettajansa Sokrateen kuolemaa

Ote
Filosofia on mielenkiintoinen tiede, koska se on luonut monia tieteitä, ja siksi sitä kutsutaan tieteiden tieteeksi. Se on myös ainoa tiede, joka keskittyy muiden tieteiden tutkimiseen kysymyksillään.

Filosofia on enimmäkseen vain tiedon hankkimista, tiedon perustelemista ja sen kyseenalaistamista. On hyvä, että voit itse kyseenalaistaa omia mielipiteitäsi, jotta voit päästää irti väärästä tiedosta irti.

Ajatuskokeet ovat hyvätapa haastaa ajattelua, koska niihin on vaikea löytää vastausta, josta kaikki olisivat samaa mieltä. Platonin luolateoriakin on yksi ajatuskokeista.

Mielestäni filosofian näkökohtia on vaikea tutkia, koska niillä on paljon yhteistä. Filosofiset kysymykset jakautuvat usein eri alueisiin.

Aristoteles jakoi kysymykset kahteen pääalueeseen. Ne ovat teoreettinen filosofia ja käytännöllinen filosofia.

Heidän kysymyksensä on helpoin erottaa, mutta heidän pienemmät puolensa ovat minulle vaikeampia.

Teoreettisiin kysymyksiin on mahdollisuus löytää yksi ja oikea vastaus, mutta käytännön kysymykset perustuvat enemmän omiin mielipiteisiin ja arvoihin.

Käytännön filosofia on jaettu neljään ryhmään, jotka ovat etiikka, estetiikka, yhteiskuntafilosofia ja ympäristöfilosofia.