Johdanto
Euroopan siirtomaa-ajan politiikan kiihtymiselle 1800-luvun lopulla oli monia syitä. 1800-luvun jälkipuoliskolla eurooppalainen valta ja poliittinen kilpailu lisääntyivät sekä kiristyivät

ja valtiot osoittivat poliittista ja sotilaallista vahvuuttaan siirtomaiden kautta. Esimerkiksi Ranska ja Iso- Britannia tekevät kyseisesti

Ote
Saksan liittokansleri Otto von Bismarck vastusti alun perin Saksan osallistumista siirtomaakilpailuun. Imperialismin kannattajien paine

halu vahvistaa asemaansa ja mahdollisuus ohjata huomiota sisäasioista edistivät Saksan osallistumista mahdolliseen siirtomaakilpailuun.

Joten tämä hidasti heidän aluelaajennuksensa ideaa. Joten he eivät kyennyt laajentamaan aluettaan kovasti.