Johdanto
Ensimmainen suuri muutos tapahtui samaan aikaan kuin ensimmaiset kaupungit alkoivat muodostua.

Kaupungit kayttivat paljon enemman luonnonvaroja kuin pienet kylat ja heimot. He rakensivat erilaisia rakennelmia puusta, kivesta ja savesta.

Puuta kuitenkin kaytettiin moneen muuhunkin asiaan kuten metallin sulattamiseen siksi sita kului eniten.

Ihmiset eivat kuitenkaan tuolloin viela ymmartaneet sita etta puuta ei ole rajattomasti vaan kaytannossa hakkasivat kaikki metsaalueet matalaksi.

Sen ajan yhteiskunta hyotyi luonnonvarojen kaytosta silla se lisasi tyomaaraa ihmisille ja monet ammatit tarvitsivat naita luonnonvaroja.

Se taas tuotti tuloja ihmisille ja valtiolle joten siita ei ollut haittaa heidan yhteiskunnalleen ja siksi he sita jatkoivat.