Johdanto
Eurooppa-neuvosto (huippukokous) määrittelee unionin kehittämisen yleiset suuntaviivat. Se tekee merkittäviä poliittisia aloitteita unionin toiminnan kehittämiseksi ja päätökset tehdään yleensä yhteisymmärryksessä.

Eurooppa-neuvoston kokouksiin osallistuu sen puheenjohtaja, kaikkien jäsenvaltioiden valtion- tai hallitusten päämiehet ja komission puheenjohtaja.

Ote
Euroopan unionin neuvosto (ministerineuvosto) säätää lakeja yhdessä Euroopan parlamentin kanssa ja hyväksyy EU:n vuotuisen talousarvion parlamentin kanssa.

Yhdessä parlamentin kanssa ministerineuvosto myös valvoo lainsäädäntöä ja unionin talousarvion toteutusta.

Ministerineuvosto huolehtii, että jäsenvaltioiden talouspolitiikka on unionin periaatteiden mukaista

tekee kansainvälisiä sopimuksia EU:n ja muiden maiden tai kansainvälisten järjestöjen välillä sekä kehittää EU:n yhteistä ulko- ja turvallisuuspolitiikkaa Eurooppa-neuvoston määrittelemien suuntaviivojen mukaan.