Johdanto
Eurooppa on pyrkinyt erilaisilla sopimuksilla, kuten Maastrichtin, Lissabonin ja Nizzan sopimuksella luomaan haluttua Eurooppaa.

Esimerkiksi Lissabonin sopimuksessa tavoitteena oli toiminnan tehostaminen ja demokratian ja tasa-arvon lisääminen ja säilyttäminen.

Ote
Kaikkien sopimuksen tavoitteena on ollut yhdentää Eurooppaa ja tehostaa sen yhteisiä arvoja. Euroopalle hyvin tärkeitä arvoja ja vaatimuksia jäsenmaille on esimerkiksi tasa-arvon

ihmisoikeuksien kunnioittaminen ja ylläpitäminen sekä rauhan ylläpitäminen. Eurooppa haluaa pysyä rauhanturvaajana ja yhtenäisenä ylikansallisena toimijana eikä liittovaltiona.

Eurooppa on pyrkinyt rakentamaan omaa identiteettiään erilaisilla vaatimuksilla maille, jotka haluavat liittyä Euroopan unioniin.