Johdanto
Euroopan Unionin jäsenyys on vaikuttanut Suomen valtioon monella merkittävällä tavalla. EU:ssa on paljon hyötyjä

joiden takia suurin osa Suomalaisista on Euroopan puolesta eikä vastaan. Isompia hyötyjä on ollut liikkumisen helpottuminen, niin tavaran kuin ihmisten.

Ote
EU:n vaikutus Suomen taloustilanteeseen on ollut enimmäkseen positiivista. Suomi on päässyt satojen miljoonien eurooppalaisten kuluttajien sisämarkkinoille.

Kaupankäynnin lisääntyminen ja investointien esteiden poistuminen on kasvattanut bruttokansantuotetta.

Bruttokansantuotteen kasvua voidaan käyttää elintason nousun merkkinä. Yritykset hyötyvät elintason noususta. Yritykset menestyvät, joka lisää palveluiden ja työpaikkojen määrää.