Essee tiedosta | Essee | Arvosana 9

Johdanto
Tieto on laaja käsite ja harvemmin tulee pohdittua, mitä se oikeastaan tarkoittaa. Tietoa, sen olemusta, perustaa sekä luotettavuutta tutkii epistemologia eli tieto-oppi.

Tiedon klassisen määritelmän on kehittänyt kreikkalainen filosofi Platon. Yleinen ilmaisutapa tälle määritelmälle on ”tieto on hyvin perusteltu tosi uskomus”. Platonin määritelmässä kolme ehtoa pitää täyttyä.

Katkelma
Ensinnäkin tiedolla pitää olla perustelut. Perustelut erottavat tiedon arvauksesta. Jos ei jotakin tietoa osaa perustella on kyse arvauksesta.

Toinen ehto on, että väitteen, jota pidetään tietona, on oltava totta. Tämä on periaatteessa itsestään selvää.

Jos esimerkiksi laitat illalla herätyskellon soimaan seitsemältä, tiedät itseksesi herääväsi viimeistään seitsemältä

koska sinulla on herätyskello soimassa. Tässä sinulla on perustelut, mutta väite ei ole totta koska se ei ole vielä tapahtunut.

Saat ilmaisen pääsyn tehtävään

Lataa yksi omista tehtävistäsi ja käytä sitä. Se kestää vain 2 minuuttia