Johdanto
Kertomukset ovat olleet ihmiskunnalle tärkeitä keinoja jakaa omia kokemuksiaan, opettaa lapsia oikeasta ja väärästä ja ollut hyvä tapa viettää aikaa.

Ihmismielen luonteeseen vetoaa voimakkaasti tarinallisuus, joka on edesauttanut samantyylisten myyttien säilymistä ja uudelleenkerrontaa.

Yleisimmät myytit käsittelevät ihmisille herkkiä asioita, kuten omaa tai läheisen kuolemaa.

Ote
Jo vuosisatoja on kerrottu samoja tarinoita, jotka ovat vaikuttaneet lasten, nuorten ja aikuisten käsityksiin esimerkiksi siitä, kuinka toimia oikein ja millainen on hyvä elämä.

Mutta ihmiset ja kulttuurit ovat muuttuneet huomattavasti tänä aikana, joten loogisesti myös tarinoiden täytyisi muuttua. Näin ei kuitenkaan ole käynyt.

Tarinoita kerrotaan pienestä nuoresta, joka voittaa ison pahan vastustajansa, ja vain tarinoiden pienet osat muuttuvat.

Outi J. Hakola Helsingin Yliopistosta ottaa Juha Merimaan artikkelissa ”Kuinka monta tarinaa maailmassa on?” (Yliopisto-lehti 10/2016) esimerkiksi Hämähäkkimiehen kasvutarinan.