Johdanto
Kielen vaihtelulla tarkoitetaan kielen sisäistä vaihtelua. Kielen vaihtelee alueellisesti, sosiaalisesti ja myös ikä vaikuttaa kielen vaihteluun.

Alueellisella vaihtelulla tarkoitetaan kielen vaihtelua Suomen eri murrealueilla. Murre alue vaikuttaa siihen, miten asiat lausutaan. Esimerkiksi Savolaismurteessa päivä-sana sanotaan päevä.

Ote
Suomen kieli muuttuu koko ajan, koska suomenkieleen tarvitaan uusia sanoja. Sanoja tarvitaan, koska uusia asioita syntyy jatkuvasti. Suomen kieleen tulee sanoja viidellä eri tavalla.

Sanoja yhdistetään, johdetaan, lainataan, lyhennetään ja joillekin sanoille annetaan uusi merkitys. Jotta voimme katsoa suomen kielen muutosta, täytyy vilkaista nopeasti suomen kielen historiaa.

Suomen kirjakieli syntyi noin 1500-luvulla, kun Michael Agricola julkaisi ensimmäiset suomenkieliset kirjat. Nykysuomen kausi alkoi 1870-luvulla.