Johdanto
Suomalainen peruskoulu on asia, josta olemme saaneet olla ylpeitä jo pitkään. Se tarjotaan jokaiselle Suomessa asuvalle lapselle etnisestä taustasta, varallisuudesta, sukupuolesta taikka muista eroavaisuuksista riippumatta.

Ote
Äidinkielen ja kirjallisuuden lehtori Juho Vehviläinen kommentoi peruskoulun uudistuksia mielipidekirjoituksessaan Opettaja-lehdessä 15/2017.

Hän kertoo, kuinka sekä oppilaat että heidän vanhempansa ovat huolissaan siitä, miten oppiminen luonnistuu, kun peruskoulu muutetaan epämääräiseksi leikkikoulun jatkeeksi.

Vehviläisen mukaan kaikki päivittäistä koulutyötä tekevät voivat allekirjoittaa sen karun faktan, että lasten perustaidot heikkenevät muutosten myötä.