Johdanto
Säteily voidaan karkeasti jakaa ionisoivaan ja ionisoimattomaan säteilyyn. Ionisoimaton säteily on eläville kudoksille vaaratonta säteilyä.

Ote
Ionisoiva säteily on puolestaan säteilyä, joka pystyy irrottamaan säteilyn kohdeaineen atomeista elektroneja ja rikkomaan aineen molekyylejä.

Röntgen-, gamma-, ja radonsäteily ovat aistein havaitsematonta ionisoivaa säteilyä. Ihminen altistuu jatkuvasti ympäristössään ionisoivalle säteilylle.

Tämä ilmaantuu pääosin maapallon maaperästä ja kallioperästä lähtöisin olevien radioaktiivisten alkuaineiden hajoamisprosesseista ja maapallon ulkopuolelta tulevasta kosmisesta säteilystä.